Fibaro - integracja z systemem SmartHome

Integracja

Dzięki naszej bliskiej współpracy z Fibar Group przygotowane zostały moduły (VD) pozwalające na sterowanie urządzeniami iEAST przez centrale HomeCenter. Moduły publikowane są poprzez Fibaro MarketPlace i jako jedne z nielicznych rozwiązań opatrzone są etykietą „Fibaro choice”. Urządzenia iEAST mogą też oficjalnie korzystać z logo „Works with Fibaro”.

Works with Fibaro
iEAST-Fibaro integration

Instalacja

Instalacja rozszerzenia VD (Virtual Device / Urządzenie wirtualne) w systemie Fibaro wymaga pobrania odpowiednich plików vfib z Fibaro MarketPlace i zainstalowania ich w centrali Home Center Lite lub Home Center HC2.

Warianty

Dla systemu Fibaro przygotowane zostały trzy wersje urządzeń wirtualnych, do stosowania w zależności od posiadanej wersji centrali Fibaro oraz ilości i konfiguracji odtwarzaczy iEAST które mają być podłączone. Rozszerzenia działają ze wszystkimi dostępnymi modelami odtwarzaczy iEAST i AudioCast.

  • iEAST Player Lite – najprostsza wersja urządzenia wirtualnego przeznaczona dla centrali Home Center Lite. Z powodu ograniczeń centrali wersja ta nie jest wstanie odczytać statusu urządzenia. Działanie ogranicza się jedynie do wysyłania komend sterujących.
  • iEAST Player – rozbudowana wersja obejmująca obsługę wszystkich funkcji odtwarzacza iEAST i pozwalającą na pełną integrację z innymi elementami systemu. Przeznaczona dla centrali Home Center HC2. Dedykowana dla instalacji z jednym urządzeniem iEAST.
  • iEAST Controller – zaawansowana wersja rozszerzenia obejmująca dodatkowe urządzenie wirtualne, które kontroluje stan wielu odtwarzaczy iEAST podłączonych w systemie multiroom.

Opis wszystkich opcji oraz szczegółowe instrukcje instalacji podane zostały w opisie poszczególnych rozszerzeń na stronach Fibaro MarketPlace oraz w pliku PDF.

iEAST Player LITE Virtual Device

iEAST Player LITE

Najprostsza wersja urządzenia wirtualnego przeznaczona dla centrali Home Center Lite. 

Obsługuje funkcje podstawowej kontroli odtwarzania (Play, Pause, Next, Prev), kontrolę głośności, wybór źródła (USB, AUX, BT) oraz wywoływanie zapamiętanych w urządzeniu presetów (skrótów).
Część przycisków zawiera przykładowe odwołania do stacji radiowych które użytkownik może zmodyfikować.

Z powodu ograniczeń centrali HC Lite, wersja ta nie jest wstanie odczytać statusu urządzenia. Działanie ogranicza się jedynie do wysyłania komend sterujących.

 

iEAST Player

Rozbudowana wersja urządzenia wirtualnego obejmująca obsługę wszystkich funkcji odtwarzacza iEAST i pozwalającą na pełne sterowanie i integrację z innymi elementami systemu.

Sterowanie obejmuje kontrolę odtwarzania i głośności z odczytem i prezentacją stanu urządzenia. Wyświetlana jest informacja o odtwarzanym źródle i pliku oraz grafika, jeżeli jest dostępna. Wybór źródeł obejmuje USB, AUX, i BT, dostępny jest wybór presetów (skrótów) oraz przykładowe przyciski do odtwarzania radia internetowego z opisem jak można je samodzielnie zmodyfikować. Rozszerzenie obsługuje też funkcje przewijania utworów na osi czasu i kontroluje zegar opóźnionego wyłączenia.

Wszystkie modyfikacje parametrów odtwarzania wykonywane przez innych użytkowników, np. przez aplikację mobilną, są w bez opóźnień wyświetlane i dostępne w systemie Fibaro.

Ta wersja rozszerzenia przeznaczona dla centrali Home Center HC2. Polecana dla instalacji z jednym urządzeniem iEAST, aczkolwiek posiada przykładowe przyciski pozwalające na prostą obsługę kilku urządzeń w działających w trybie multiroom (parowanie, rozłączanie). W wypadku posiadania więcej niż jednego odtwarzacza iEAST, należy zainstalować po jednym urządzeniu wirtualnym na odtwarzacz.

Dla programistów i instalatorów przygotowano funkcję dostępu do stanu urządzenia przez generowaną strukturę json. Pozwala to na pełną integrację sterowania urządzeniami iEAST z poziomu kodu LUA, z pełnym dostępem do bieżącego stanu odtwarzacza.

iEAST Player Virtual Device
iEAST Client Virtual Device
iEAST Controller Virtual Device

iEAST Controller

Zaawansowana wersja rozszerzenia składająca się z głównego urządzenia wirtualnego – Kontrolera (IEAST Controller) oraz urządzeń powiązanych z odtwarzaczami (iEAST Client). 

Kontroler monitoruje łączność z zainstalowanymi odtwarzaczami iEAST i kontroluje konfiguracje multiroom. Posiada funkcję wyszukiwana urządzeń w sieci, przez co konfiguracja odtwarzaczy bazująca na adresach IP nie jest wymagana od użytkownika.

Funkcjonalność całości przy sterowaniu pojedynczymi urządzeniami jest analogiczna jak w wypadku iEAST Player-a. Konfiguracja z kontrolerem daje większe możliwości zarządzania konfiguracjami multiroom. Przygotowano przyciski, które wstrzymują odtwarzanie na wszystkich urządzeniach, wyciszają głośność, łączą wybrane urządzenia w grupy, czy rozłączają wszystkie grupy. Przyciski te mogą być wykorzystywane też w scenach lub w kodzie użytkownika.

W tej wersji rozszerzenia użytkownik ma też większą kontrolę nad sterowaniem głośnością urządzeniami podrzędnymi w grupach.

 

Porównanie z systemem SONOS

Urządzenia iEAST są tańsze od odpowiedników marki Sonos.

Konfiguracja i instalacja urządzeń iEAST jest szybsza i łatwiejsza.

Aplikacja iEAST jest bardziej intuicyjna w obsłudze.

System iEAST jest otwarty na integracje z zewnętrznymi systemami

Z urządzeniami iEAST użytkownik ma swobodę wyboru głośników aktywnych lub pasywnych w swoim systemie audio. Może sukcesywnie i bez ograniczeń rozbudowywać system.