Pierwsza instalacja

Procedura instalacji może wyglądać różnie w zależności od wersji aplikacji mobilnej oraz wersji oprogramowania systemowego (firmware) urządzeń.
Zalecane jest postępowanie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez aplikacje mobilną.

Podłącz swój telefon lub tablet to lokalnej sieci Wifi

To standardowe połączenie, które zapewne masz już zdefiniowane w swoim urządzeniu.

Zainstaluj aplikację iEAST

W markecie aplikacji właściwym dla Twojego urządzenia (GooglePlay lub AppStore) znajdź i zainstaluj aplikację iEAST Play.

iEast setup - wifi password

Podaj hasło do swojej sieci Wifi

Aplikacja rozpocznie wyszukiwanie podłączonych urządzeń. Aby konfiguracja przebiegła pomyślnie musisz potwierdzić hasło dostępu do swojej sieci – zostanie ono przekazane do urządzeń iEAST aby mogły się automatycznie połączyć.

iEast setup - WPS button

Użyj przycisku WPS

Wciśnięcie przycisku WPS na odtwarzaczu uaktywni procedurę konfiguracji połączeń. Przebieg procesu oraz zakończenie sygnalizowane jest komunikatami głosowymi.

Wybierz urządzenie i odtwarzaj muzykę

Możesz skorzystać z darmowych serwisów internetowych, radia internetowego, serwisów premium, wskazać pliki z pamięci telefonu lub ze swojego serwera NAS.

Więcej szczegółów i wariantów instalacji, w tym instalacja z wykorzystaniem kablowego połączenia LAN, opisane zostały w polskiej instrukcji obsługi.